Gå til hovedindholdet

Secukinumab (Cosentyx)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Novartis
ATC-kode: L04AC10
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Aksial spondylartrit Rygsøjlegigt
Anvendelse:  Ikke-radiografisk aksial spondylartrit (nr-axSpA)
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 21. april 2022

Anbefaling

Godkendt den 20. april 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. secukinumab til behandling af rygsøjlegigt

Medicinrådet anbefaler secukinumab til patienter med ikke-radiografisk rygsøjlegigt (non-radiografisk aksial spondylartrit, nr-axSpA), som har utilstrækkelig effekt af non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDer).

Behandling med secukinumab kan dæmpe patienternes smerter og inflammation og hjælpe til at bevare patientens funktionsevne.

Secukinumabs effekt og bivirkningsbyrde ser ud til at være sammenlignelig med den behandling, patienterne får i dag. Medicinrådet ligestiller derfor secukinumab med de øvrige biologiske lægemidler, der er godkendt til nr-axSpA.

Medicinrådet anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
13. juli 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
25. januar 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
21. marts 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
30. marts 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
20. april 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
25. januar - 20. april 2022. 

Medicinrådet har brugt 12 uger og 1 dage (85 dage) på arbejdet med secukinumab til behandling af rygsøjlegigt.