Gå til hovedindholdet

Satralizumab (Enspryng)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: L04AC19
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Neuromyelitis optica spektrumsygdom
Anvendelse:  Neuromyelitis optica spectrum sygdom
Fagudvalg:  Multipel sklerose
Sidst opdateret: 24. marts 2022

Anbefaling

Godkendt den 23. marts 2022

Medicinrådets anbefaling vedrørende satralizumab til behandling af neuromyelitis optica spectrum sygdom (NMOSD)

Medicinrådet anbefaler ikke satralizumab til patienter med neuromyelitis optica spectrum sygdom. Det er en sjælden neurologisk sygdom, der typisk rammer synsnerve og rygmarven.

Medicinrådet vurderer, at satralizumab mindsker antallet af attakker i forhold til ingen behandling, men at risikoen for betydelige bivirkninger især i form af infektioner også er større. Medicinrådet vurderer samlet set, at satralizumab kan være bedre for patienterne end ingen behandling.

Patienter med NMOSD bliver i dag behandlet med forskellige lægemidler, der påvirker immunsystemet. Medicinrådet kan på det foreliggende datagrundlag ikke fastslå, om satralizumab samlet set er bedre eller dårligere end disse lægemidler.

Satralizumab er væsentligt dyrere end de lægemidler, man bruger i dag. Medicinrådet vurderer, at omkostningerne forbundet med behandlingen er for høje set i lyset af usikkerheden om forholdet mellem effekt og bivirkninger.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
15. september 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
15. september 2020 - 15. juni 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
26. november 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
26. november 2021 - 23. februar 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
11. februar - 02. marts 2022. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
02. marts 2022. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
26. november 2021 - 23. marts 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
23. februar 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. marts 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
26. november 2021 - 23. marts 2022. 

Medicinrådet har brugt 16 uger og 5 dage (117 dage) på arbejdet med satralizumab til NMOSD