Gå til hovedindholdet

Sarilumab (Kevzara)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Sanofi
ATC-kode: L04AC14
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Kronisk leddegigt Reumatoid artrit
Anvendelse:  Reumatoid artrit
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 24. juli 2018

Om processen:
Ansøger vurderer, at lægemidlet ikke har klinisk merværdi. Vurderingen er bekræftet af Medicinrådets formandskab den 14. februar 2018.

Derfor vurderes lægemidlet i en 7-ugers proces, frem for som normalt 12 uger. Læs mere om 7-ugers processen her: Metoder - nye lægemidler og indikationsudvidelser

Anbefaling

Godkendt den 24. juli 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende sarilumab som mulig standardbehandling til reumatoid artrit

Ved utilstrækkelig effekt/ikke tolereret behandling med konventionelle syntetiske Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs (csDMARDs) anbefaler Medicinrådet sarilumab som mulig standardbehandling til følgende populationer:

• Bionaive patienter med moderat til svær RA (i kombination med csDMARD).
• Patienter med moderat til svær RA, der skal skifte biologisk eller targeteret syntetisk behandling (i kombination med       
   csDMARD).
• Bionaive patienter med moderat til svær RA, hvor behandling med csDMARDs ikke er en mulighed.
• Patienter med moderat til svær RA, som skal skifte biologisk eller targeteret syntetisk behandling, og hvor behandling med     csDMARDs ikke er en mulighed.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
13. februar 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
13. februar - 15. marts 2018. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
01. juni 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
1. juni - 24. juli 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
25. - 28. juni 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
29. juni 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. juli 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
1. juni - 24. juli 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af sarilumab på 7 uger og 4 dage.