Gå til hovedindholdet

Ropeginterferon-alfa-2b (Besremi)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: AOP Orphan Pharmaceuticals Sweden AB
ATC-kode: L03AB15
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Polycytæmi vera
Anvendelse:  Polycytæmia vera
Fagudvalg:  Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
Sidst opdateret: 01. september 2022

Anbefaling

Godkendt den 31. august 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. ropeginterferon-alfa-2b til behandling af polycytæmia vera, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke ropeginterferon-alfa-2b til behandling af blodkræftsygdommen polycytæmia vera.

Det er ikke dokumenteret, at ropeginterferon-alfa-2b er mere effektivt end de nuværende behandlinger, men behandlingen kan være forbundet med færre bivirkninger.

Samlet set vurderer Medicinrådet dog, at omkostningerne til behandlingen er for høje i forhold til den dokumenterede effekt.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
16. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
16. december 2020 - 21. december 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
29. marts 2022. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
29. marts - 18. maj 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
06. maj 2022. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
14. maj 2022. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
29. marts - 31. august 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
18. maj 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
31. august 2022. 

Medicinrådet besluttede, at der skulle være clock-stop i sagen, da firmaet ønskede længere tid til prissættelse. Der var clock-stop fra den 19. maj til 6. juli 2022.

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
29. marts - 31. august 2022. 

Medicinrådet har brugt 15 uger og 2 dage (107 dage) på arbejdet med ropeginterferon-alfa-2b til polycytæmia vera.

Medicinrådet besluttede, at der skulle være clock-stop i sagen, da firmaet ønskede længere tid til prissættelse. Der var clock-stop i perioden 19. maj 2022 til 6. juli 2022.