Gå til hovedindholdet

Risdiplam (Evrysdi)

Status: 16-ugers proces (Direkte indplaceret i behandlingsvejledning)

Ansøger: Roche
ATC-kode: M09AX10
Sygdomsområde:  Neuromuskulære sygdomme
Specifik sygdom:  Muskelsvind Spinal muskelatrofi
Anvendelse:  Spinal muskelatrofi hos børn under 2 måneder
Fagudvalg:  Neuromuskulære sygdomme
Sidst opdateret: 01. september 2023

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet direkte i lægemiddelrekommandationen.

Se behandlingsvejledningen her: Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. spinal muskelatrofi

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
04. marts 2022. 

Beslutning om direkte indplacering

Aktivitet
Medicinrådet har indplaceret lægemidlet i behandlingsvejledningen
31. august 2023.