Gå til hovedindholdet

Risdiplam (Evrysdi)

Status: Direkte indplaceret i behandlingsvejledning

Ansøger: Roche
Sygdomsområde:  Neuromuskulære sygdomme
Specifik sygdom:  Muskelsvind Spinal muskelatrofi
Anvendelse:  Spinal muskelatrofi hos børn under 2 måneder
Fagudvalg:  Spinal muskelatrofi
Sidst opdateret: 1. september 2023

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet direkte i lægemiddelrekommandationen.

Se behandlingsvejledningen her: Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. spinal muskelatrofi

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser. 

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
4. marts 2022. 

Beslutning om direkte indplacering

Aktivitet
Medicinrådet har indplaceret lægemidlet i behandlingsvejledningen
31. august 2023.