Gå til hovedindholdet

Risdiplam (Evrysdi)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: M09AX10
Sygdomsområde:  Neuromuskulære sygdomme
Specifik sygdom:  Muskelsvind Spinal muskelatrofi
Anvendelse:  Patienter med 5q spinal muskelatrofi
Fagudvalg:  Neuromuskulære sygdomme
Sidst opdateret: 19. april 2024

Medicinrådet har den 21. juni 2023 godkendt en lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning for spinal muskelatrofi, som afløser den tidligere anbefaling for risdiplam.

Medicinrådet anbefaler nu risdiplam til patienter til og med 25 år efter faste start og stop-kriterier.

Find lægemiddelrekommandationen her.

Anbefaling

Godkendt den 28. oktober 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. risdiplam til spinal muskelatrofi, version 1.0

Medicinrådet anbefaler risdiplam til patienter med muskelsvindsygdommen spinal muskelatrofi (SMA) type 1, som ikke er i vedvarende ventilationsbehandling mere end 16 timer i døgnet. Medicinrådet anbefaler også risdiplam til patienter med SMA type 2 og 3, som er under 6 år, når de påbegynder behandlingen.

Medicinrådet anbefaler risdiplam til SMA type 1 og 2, fordi risdiplam er en lige så god behandling som nusinersen. Samtidig er omkostningerne til risdiplam lavere. Anbefalingen gælder også børn med SMA type 3, fordi det er dokumenteret, at risdiplam har effekt, hvis de påbegynder behandlingen, inden de er 6 år.

Risdiplam er en mikstur, som patienten kan indtage derhjemme, mens nusinersen indsprøjtes i rygmarvskanalen. Da risdiplam både har fordele for patienterne, og omkostningerne er lavere, anbefaler Medicinrådet, at patienter, som er i nusinersen-behandling kan skifte til behandling med risdiplam.

Medicinrådet anbefaler ikke at risdiplam kombineres med andre lægemidler mod SMA, da der aktuelt ikke er dokumentation for bedre effekt ved at kombinere flere behandlinger.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
16. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
26. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
15. juni 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
15. juni - 01. september 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
20. august 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
01. september 2021. 

Medicinrådets vurdering vedr. risdiplam til behandling af spinal muskelatrofi - version 1.1
(Ny opdateret version 1.1 pr. 28. september 2021

Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
28. september 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
15. juni - 27. oktober 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
01. september 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
27. oktober 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
15. juni - 27. oktober 2021. 

Medicinrådet har brugt 15 uger og 1 dag (106 dage) på arbejdet med risdiplam til spinal muskelatrofi.

Der har været clock-stop i perioden den 1. september til den 29. september 2021 (28 dage), da ansøger ønskede at udskyde deres prisforhandling med Amgros, herunder afvente en justering af Medicinrådets vurderingsrapport.

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
27. februar 2024. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
18. april 2024. 

Ansøger har indsendt en anmodning om revurdering af Medicinrådets anbefaling vedr. risdiplam til spinal muskelatrofi på baggrund af en ny pris og nye data.

Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet skal revurdere anbefalingen.