Gå til hovedindholdet

Risankizumab (Skyrizi)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: AbbVie A/S
ATC-kode: L04AC18
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Psoriasisgigt Psoriasisartrit
Anvendelse:  Psoriasisartrit
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 01. september 2022

Anbefaling

Medicinrådets anbefaling vedr. risankizumab til behandling af psoriasisartrit, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke risankizumab til voksne patienter med aktiv psoriasisartrit, som ikke har gavn af konventionelle sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (cDMARDs).

Det skyldes, at det er usikkert, om risankizumab er lige så effektivt til at behandle ledpåvirkning og forhindre sygdomsforværring sammenlignet med den behandling, patienterne får i dag. Samtidig er risankizumab dyrere.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
07. maj 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
30. marts 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
24. juni 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
09. august 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
31. august 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
30. marts - 31. august 2022. 

Medicinrådet har brugt 21 uger (147 dage) på arbejdet med risankizumab til psoriasisartrit.

Medicinrådet indførte den 17. maj 2022 - 25. maj 2022 et clock-stop i sagen, fordi Medicinrådet efterspurgte yderligere data.