Gå til hovedindholdet

Risankizumab (Skyrizi)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: AbbVie
ATC-kode: L04AC
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Psoriasis
Anvendelse:  Moderat til svær plaque-psoriasis
Fagudvalg:  Psoriasis og psoriasis med ledgener
Sidst opdateret: 23. oktober 2019

Anbefaling

Godkendt den 23. oktober 2019

Medicinrådets anbefaling af risankizumab som mulig standardbehandling af moderat til svær plaque psoriasis

Medicinrådet anbefaler risankizumab som mulig standardbehandling til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling og ikke har psoriasisartropati. Anbefalingen gælder både patienter, som er behandlingsnaive og behandlingserfarne.

Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med risankizumab sammenlignet med ustekinumab og guselkumab.

Medicinrådet anbefaler, at regionerne vælger det af de klinisk ligestillede lægemidler, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
08. januar 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
08. januar 2018 - 20. marts 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
27. juni 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
27. juni - 25. september 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
18. - 25. september 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
25. september 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
10. oktober 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. oktober 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
27. juni - 23. oktober 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af risankizumab på 16 uger og 6 dage.