Gå til hovedindholdet

Ribociclib (Kisqali)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Novartis
ATC-kode: L01XE42
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  HR+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 23. april 2018

Om processen:
Ansøger vurderer, at lægemidlet ikke har klinisk merværdi. Vurderingen er bekræftet af Medicinrådets formandskab den 21. december 2017.

Derfor vurderes lægemidlet i en 7-ugers proces, frem for som normalt 12 uger. Læs mere om 7-ugers processen her: Metoder - nye lægemidler og indikationsudvidelser

Anbefaling

Godkendt den 23. april 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende ribociclib som standardbehandling til lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Medicinrådet anbefaler ribociclib i kombination med aromatasehæmmer som mulig standardbehandling til postmenopausale kvinder med HR+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft.

Anbefalingen er baseret på et rimeligt forhold mellem ribociclibs kliniske merværdi og omkostninger i forhold til palbociclib.

Medicinrådet anbefaler, at regionerne vælger det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger. Medicinrådet forudsætter, at lægemidler med samme target ikke bruges sekventielt.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
07. juli 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
07. juli 2017 - 22. januar 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
06. marts 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
6. marts - 23. april 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
26. - 28. marts 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
05. april 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. april 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
6. marts - 23. april 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af ribociclib på 6 uger og 6 dage.