Gå til hovedindholdet

Regorafenib (Stivarga)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Bayer
ATC-kode: L01XE21
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Leverkræft Hepatocellulært carcinom
Anvendelse:  Hepatocellulært karcinom
Fagudvalg:  Leverkræft
Sidst opdateret: 31. januar 2018

Anbefaling

Godkendt den 30. januar 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende regorafenib som standardbehandling til hepatocellulært karcinom

Medicinrådet anbefaler regorafenib som mulig standardbehandling til patienter med hepatocellulært karcinom med performancestatus 0-1 og med leverfunktion svarende til Child Pugh A, som tidligere er behandlet med og har tålt sorafenib.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
14. september 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
14. september - 2. oktober 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
20. november 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
20. november - 13. december 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
6. - 19. december 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
13. december 2017. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
3. januar 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
30. januar 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
20. november 2017 - 30. januar 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af regorafenib på 10 uger og 1 dag.