Gå til hovedindholdet

Polatuzumab vedotin (Polivy) i kombination med bendamustin og rituximab

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Roche A/S
ATC-kode: L01XC37
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lymfomer
Anvendelse:  Diffust storcellet B-cellelymfom
Fagudvalg:  Lymfekræft (lymfomer)
Sidst opdateret: 24. februar 2021

Anbefaling

Godkendt den 24. februar 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende polatuzumab vedotin i kombination med bendamustin og rituximab til behandling af diffust storcellet B-cellelymfom

Medicinrådet anbefaler ikke polatuzumab vedotin i kombination med bendamustin og rituximab til behandling af voksne patienter med recidiverende/refraktært diffust storcellet B-cellelymfom, der ikke er kandidater til hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Medicinrådet anbefaler ikke polatuzumab vedotin, fordi data om lægemidlets effekt ikke er gode nok til, at Medicinrådet kan vurdere om polatuzumab vedotin forlænger livet og at livskvaliteten ikke bliver dårligere. Samtidig er omkostningerne til behandlingen højere end den nuværende standardbehandling.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
26. juni 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
26. juni - 13. december 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
2. marts 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
2. marts - 9. december 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
27. november - 16. december 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
9. december 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
2. marts 2020 - 24. februar 2021. 

Der har været clock-stop fra den 3. september til den 9. december 2020.

Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
24. februar 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. februar 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
2. marts 2020 - 24. februar 2021. 

Medicinrådet har brugt 40 uger og 2 dage på arbejdet med polatuzumab vedotin i kombination med bendamustin og rituximab til behandling af diffust storcellet B-cellelymfom.   

Sagen har været i udvidet clock-stop fra den 26. august 2020, hvor sagen første gang blev præsenteret Rådet frem til den 11. november 2020, hvor de seneste drøftelser fandt sted med fagudvalget. Det udvidede clock-stop skyldtes, at der i forlængelse af rådsmødet i august 2020 var behov for at undersøge datagrundlaget yderligere og oplyse sagen nærmere.