Gå til hovedindholdet

Pemigatinib (Pemazyre)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Incyte Biosciences Nordic
ATC-kode: L01EN02
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Kræft i galdevejene Cholangiokarcinom
Anvendelse:  Cholangiokarcinom
Fagudvalg:  Leverkræft
Sidst opdateret: 24. februar 2022

Anbefaling

Godkendt den 23. februar 2022

Medicinrådets anbefaling vedrørende pemigatinib til behandling af lokalavanceret eller metastatisk cholangiokarcinom - version 2.0

Medicinrådet anbefaler pemigatinib som mulig 2. linjebehandling til patienter med intrahepatisk cholangiokarcinom i performancestatus 0-1 og en FGFR2-fusion eller andet rearrangement.

Medicinrådet finder det sandsynligt, at behandling med pemigatinib for nogle patienter medfører, at deres kræfttumorer mindskes, og at der vil gå længere tid, før sygdommen forværres. Datagrundlaget er dog for usikkert til præcist at vurdere, i hvor høj grad behandling med pemigatinib betyder, at patienterne lever længere. Medicinrådet vurderer samlet set, at omkostningerne til behandlingen er rimelige i forhold til den forventede effekt.

Medicinrådet har ikke taget stilling til, hvornår i patientforløbet der skal testes for FGFR2-fusion eller andet rearrangement.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
20. november 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
20. november 2020 - 10. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
02. juli 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
2. juli - 27. oktober 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
18. oktober 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
18. oktober 2021. 

Ansøger har ikke fundet anledning til at fremsende et høringssvar.

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
2. juli - 24. november 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
27. oktober 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
2. juli - 24. november 2021. 

Medicinrådet har brugt 20 uger og 5 dage (145 dage) på arbejdet med pemigatinib til cholangiokarcinom.