Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark
ATC-kode: L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Kræft i blære og urinveje Urotelialt karcinom
Anvendelse:  Urotelialt karcinom
Fagudvalg:  Blære- og urotelialkræft
Sidst opdateret: 15. august 2018

Anbefaling

Godkendt den 15. august 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab som standardbehandling til urotelialt karcinom (kræft i blære/urinveje)

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab som mulig standardbehandling til kræft i blære og urinveje til:
• Patienter i performancestatus 0-2 og kombineret positiv PD-L1-score > 10, som ikke er kandidater til cisplatinbaseret
   kemoterapi (1. linje).
• Patienter i performancestatus 0-1 med sygdomsprogression efter platinbaseret kemoterapi (2. linje).

Anbefalingen er baseret på lægemidlets kliniske merværdi (1. linje: Lille, 2. linje: Vigtig) og et rimeligt forhold mellem meromkostninger ved behandling med pembrolizumab. Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab til patienter med nedsat nyrefunktion (GFR<30 ml/min), da effekt og sikkerhed af lægemidlet ikke er undersøgt hos denne gruppe. EMA har i juni 2018 indskrænket indikationen for patienter i performancestatus 0-2, således at pembrolizumab kun har indikation til patienter med kombineret positiv PD-L1-score > 10, som ikke er kandidater til cisplatinbaseret kemoterapi (1. linje). Medicinrådets anbefaling for 1. linjebehandling er derfor justeret som følge heraf. Fagudvalget har ikke forholdt sig til det datagrundlag, der ligger til grund for EMAs beslutning, da det ikke er fuldt tilgængeligt. Der er derfor ikke ændret i fagudvalgets rapport vedrørende vurdering af klinisk merværdi. Den justerede anbefaling er godkendt af Medicinrådet den 15. august 2018. 

OBS: Anbefalingen afløser denne tidligere anbefaling:

13. december 2017
Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab som standardbehandling til urotelialt karcinom (kræft i blære/urinveje) - vers. 1.0

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af pembrolizumab som standardbehandling til urotelialt karcinom - vers. 1.0

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
26. juli 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
26. juli - 05. september 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
19. september 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
19. september - 09. november 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
9. - 13. november 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
09. november 2017. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
29. november 2017. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
13. december 2017. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
19. september - 13. december 2017. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af pembrolizumab på 12 uger.