Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark ApS
ATC-kode: L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Tyk- og endetarmskræft Colorektalcancer
Anvendelse:  1. linjebehandling af patienter med MSI-h/dMMR metastatisk kolorektalkræft
Fagudvalg:  Tyk- og endetarmskræft
Sidst opdateret: 29. september 2021

Anbefaling

Godkendt den 29. september 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. pembrolizumab til behandling af MMR-deficient (MSI-H/dMMR) metastatisk kolorektalkræft

Medicinrådet anbefaler Pembrolizumab til 1. linjebehandling af patienter med MMR-deficient (MSI-H/dMMR) metastatisk kolorektalkræft.

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab, fordi behandlingen forlænger den tid, der går, før patienternes sygdom forværres, uden de får flere eller værre bivirkninger. På den baggrund er forholdet mellem effekt og sundhedsvæsenets omkostninger til pembrolizumab rimeligt.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
21. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
21. december 2020 - 31. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
29. april 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
29. april - 01. september 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
20. august 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
10. september 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
29. april - 01. september 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
01. september 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
29. september 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
29. april - 29. september 2021. 

Medicinrådet har brugt 21 uger og 6 dage på arbejdet med pembrolizumab til behandling af MMR-deficient (MSI-H/dMMR) metastatisk kolorektalkræft.