Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med kemoterapi

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: MSD
ATC-kode: L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Livmoderhalskræft Cervixcancer
Anvendelse:  Livmoderhalskræft
Fagudvalg:  Gynækologisk kræft
Sidst opdateret: 23. august 2023

Anbefaling

Godkendt den 23. august 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. pembrolizumab i kombination med kemoterapi med eller uden bevacizumab til behandling af patienter med uhelbredelig livmoderhalskræft og PD-L1 CPS ≥ 1, version 1.0

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi med eller uden bevacizumab til behandling af patienter med uhelbredelig livmoderhalskræft og PD-L1 CPS ≥ 1.

Medicinrådet vurderer, at behandlingen kan forlænge patienternes levetid sammenlignet med kemoterapi (+/- bevacizumab) alene, som er den behandling, patienterne får i dag. Behandlingen er dog forbundet med en højere forekomst af bivirkninger. 

Omkostningerne til behandlingen er højere end nuværende standardbehandling. Medicinrådet vurderer dog samlet set, at omkostningerne til behandlingen er rimelige i forhold til den dokumenterede effekt. Medicinrådet anbefaler, at pembrolizumab gives i vægtbaseret dosering i op til to år.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
29. marts 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
09. maj 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
15. juni 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
28. juni 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. august 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
9. maj - 23. august 2023. 

Medicinrådet har brugt 15 uger og 1 dag (106 dage) på arbejdet med pembrolizumab i kombination med kemoterapi med eller uden bevacizumab til levetidsforlængende behandling af livmoderhalskræft, hvis tumorer udtrykker PD-L1 CPS ≥ 1.