Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med platin- og fluoropyrimidinbaseret kemoterapi

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: MSD
ATC-kode: L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Spiserørskræft Cancer øsofagi
Anvendelse:  1. linjebehandling af lokalt avanceret eller metastatisk spiserørskræft eller HER2-negativ kræft i overgangen mellem spiserør og mavesæk
Fagudvalg:  Kræft i mavesæk og mavemund
Sidst opdateret: 28. januar 2022

Anbefaling

Godkendt den 26. januar 2022

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi som førstelinjebehandling til patienter med kræfttyperne lokalt fremskredent inoperabelt eller metastatisk karcinom i spiserøret eller HER2-negativ adenokarcinom i den gastro-esofageale overgang, Siewert type I, hos voksne med biomarkøren PD-L1 CPS ≥ 10.

Medicinrådet vurderer, at pembrolizumab sammen med kemoterapi forlænger patienternes levetid uden væsentlige ekstra bivirkninger i forhold til behandling med kemoterapi alene.

Behandlingen er dyrere end den nuværende. Medicinrådet vurderer dog, at omkostningerne er rimelige set i forhold til effekten, særligt fordi behandlingen medfører en væsentlig forlænget levetid hos en patientgruppe, der har en dårlig prognose. Pembrolizumab bør doseres vægtafhængigt. Medicinrådet anbefaler, at patienterne maksimalt får denne behandling i to år.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
26. februar 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
25. august 2021. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
21. december 2021. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
06. januar 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
26. januar 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
25. august 2021 - 26. januar 2022. 

Medicinrådet har brugt 22 uger og 1 dage (155 dage) på arbejdet med pembrolizumab i kombination med platin- og fluoropyrimidinbaseret kemoterapi til førstelinjebehandling af lokalt fremskredent inoperabelt eller metastatisk karcinom i spiserøret eller HER2-negativ adenokarcinom i den gastro-esofageale overgang, Siewert I, hos voksne med PD-L1 CPS ≥ 10.