Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark
ATC-kode: L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Modermærkekræft Malignt melanom
Anvendelse:  Modermærkekræft, adjuverende behandling
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 26. marts 2024

Anbefaling

Godkendt den 26. marts 2024

Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab som mulig standardbehandling til adjuverende behandling af modermærkekræft

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab som mulig standardbehandling til patienter med modermærkekræft stadium III og lymfeknudeinvolvering efter komplet resektion.

Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af pembrolizumab og de forventede omkostninger forbundet med adjuverende og efterfølgende behandling.

Medicinrådet noterer sig, at interimanalysen med overlevelsesdata oprindeligt planlagt til 2022 er udskudt til 2027, hvor Medicinrådet vil tage sagen op igen.

Medicinrådet har besluttet at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for terapiområdet. Indtil da vurderer Medicinrådet, at pembrolizumab kan ligestilles med nivolumab til adjuverende behandling af patienter med komplet reseceret modermærkekræft stadium III og lymfeknudeinvolvering på baggrund af effekt og bivirkninger. Det anbefales, at regionerne vælger det regime, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
04. juli 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
4. juli - 26. oktober 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
16. januar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
16. januar - 20. februar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
13. - 28. februar 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
28. februar 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
28. februar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
13. marts 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
16. januar - 13. marts 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af pembrolizumab i komb. med kemoterapi på 9 uger og 5 dage.