Gå til hovedindholdet

Ozanimod (Zeposia)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Bristol Meyers Squib på vegne af Celgene
ATC-kode: L04AA38
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Multipel Sklerose
Anvendelse:  Attakvis multipel sklerose
Fagudvalg:  Multipel sklerose
Sidst opdateret: 24. februar 2021

Anbefaling

Godkendt den 24. februar 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende ozanimod til behandling af attakvis multipel sklerose

Medicinrådet anbefaler ozanimod til patienter med attakvis multipel sklerose og høj sygdomsaktivitet.

Medicinrådet anbefaler ozanimod, fordi:
• Medicinrådet estimerer, at balancen mellem effekt og bivirkninger er sammenlignelig med den for andre lægemidler, der anvendes til behandling af patienter med høj sygdomsaktivitet.
• Medicinrådet samlet set vurderer, at sundhedsvæsenets omkostninger forbundet med behandlingen vil være rimelige i forhold til de lægemidler, der i dag bliver brugt til behandling af patienter med multipel sklerose.

Medicinrådet opfordrer regionerne til at anvende det lægemiddel, der er førstevalg i den gældende lægemiddelrekommandation, til størstedelen af patienterne.

Medicinrådet anbefaler ikke ozanimod til patienter med attakvis multipel sklerose og gennemsnitlig sygdomsaktivitet, fordi der er risiko for langsigtede og alvorlige bivirkninger, som er kendt fra andre lægemidler på området, eksempelvis fingolimod.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
01. maj 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
1. maj - 04. august 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
20. november 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
20. november 2020 - 27. januar 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
15. januar - 03. februar 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
03. februar 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
20. november 2020 - 24. februar 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
27. januar 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. februar 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
20. november 2020 - 24. februar 2021. 

Medicinrådet har brugt 13 uger og 5 dage på arbejdet med ozanimod til attakvis multipel sklerose.