Gå til hovedindholdet

Olaparib (Lynparza)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca
ATC-kode: L01XX46
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Æggestokkekræft Ovariecancer
Anvendelse:  Nydiagnosticeret BRCA-muteret kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden
Fagudvalg:  Gynækologisk kræft
Sidst opdateret: 23. oktober 2019

Anbefaling

Godkendt den 23. oktober 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende olaparib som mulig standardbehandling til nydiagnosticeret avanceret high-grade BRCA-muteret kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden

Medicinrådet anbefaler olaparib som mulig standardbehandling til patienter med nydiagnosticeret avanceret high-grade BRCA-muteret kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden.
Anbefalingen gælder patienter, som ikke er kandidater til behandling med bevacizumab.

Medicinrådet anbefaler olaparib som mulig standardbehandling til patienter med nydiagnosticeret avanceret high-grade BRCA-muteret kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden.
Anbefalingen gælder patienter, som er kandidater til behandling med bevacizumab.

Medicinrådet anbefaler, at der ikke behandles med PARP-hæmmere (olaparib eller niraparib) i flere på hinanden følgende behandlingslinjer, da der for nuværende ikke foreligger klinisk dokumentation.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
06. marts 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
6. marts - 26. juli 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
16. august 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
16. august - 25. september 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
18. september - 01. oktober 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
25. september 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
09. oktober 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. oktober 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
16. august - 23. oktober 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af olaparib på 9 uger og 5 dage.