Gå til hovedindholdet

Olaparib (Lynparza)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: AstraZeneca
ATC-kode: L01XX46
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Æggestokkekræft Ovariecancer
Anvendelse:  Kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden
Fagudvalg:  Gynækologisk kræft
Sidst opdateret: 10. april 2019

Anbefaling

Godkendt den 10. april 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende olaparib som mulig standardbehandling til kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden

Medicinrådet anbefaler ikke olaparib som mulig standardbehandling til patienter uden BRCA1/2- mutation og med platinsensitiv, recidiverende high-grade epitelialt karcinom i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden og respons på platinbaseret kemoterapi.

Medicinrådet vurderer, at der ikke er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med olaparib sammenlignet med ingen behandling. Datagrundlaget for den kliniske merværdi ved behandling med olaparib sammenlignet med bevacizumab er utilstrækkeligt. 

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
19. marts 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
19. marts - 11. oktober 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
25. januar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
25. januar - 13. marts 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
6. - 20. marts 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
13. marts 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
28. marts 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
10. april 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
25. januar - 10. april 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af olaparib på 10 uger og 5 dage.