Gå til hovedindholdet

Odevixibat (Bylvay)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Albireo AB
ATC-kode: A05AX05
Sygdomsområde:  Leversygdomme
Specifik sygdom:  Progressiv familiær intrahepatisk kolestase
Anvendelse:  Progressiv familiær intrahepatisk kolestase (PFIC).
Fagudvalg:  Leversygdomme
Sidst opdateret: 15. december 2022

Anbefaling

Godkendt den 14. december 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. odevixibat til behandling af progressiv familiær intrahepatisk kolestase, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke behandling med odevixibat til patienter med progressiv familiær intrahepatisk kolestase (PFIC).

PFIC er en sjælden leversygdom, hvor galde ophobes i lever og blod, fordi kroppens evne til at udskille galden til tarmen er begrænset. Det fører til invaliderende kløe, hæmmet vækst, risiko for leverkræft og leversvigt inden voksenalderen. De fleste patienter har brug for en levertransplantation inden voksenalderen.

Odevixibat gives i tillæg til den nuværende standardbehandling, der består af kløestillende lægemidler, tilskud af vitaminer samt energitilskud.

Medicinrådet vurderer, at odevixibat i kombination med nuværende standardbehandling kan medføre en reduktion i graden af kløe, en reduktion i niveauerne af galdesyre og en normalisering af børns vækst. Datagrundlaget for behandlingens effekt er dog meget usikkert, fordi odevixibat kun er undersøgt hos få patienter i en begrænset periode. Derfor er det ikke dokumenteret, om odevixibat udskyder tiden til levertransplantation.

Medicinrådet vurderer, at omkostningerne til behandlingen er for høje, og opfordrer ansøger til at vende tilbage med en betydeligt lavere pris.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
30. september 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg
02. november 2021 - 24. juni 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
15. juni 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Der har været clock-stop i perioden 19. september til 11. oktober 2022, fordi der var behov for at indhente supplerende data.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
04. november 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
22. november 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
14. december 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
15. juni - 14. december 2022. 

Medicinrådet har brugt 22 uger og 6 dage (160 dage) på arbejdet med odevixibat til behandling af progressiv familiær intrahepatisk kolestase.

Der har været clock-stop i perioden 19. september til 11. oktober 2022, fordi der var behov for at indhente supplerende data.