Gå til hovedindholdet

Nonacog beta pegol (Refixia)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Novo Nordisk
ATC-kode: B02BD04
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  Hæmofili B
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 13. december 2017

Anbefaling

Godkendt den 13. december 2017

Medicinrådets anbefaling vedrørende nonacog beta pegol som standardbehandling til hæmofili B

Medicinrådet anbefaler forebyggende behandling med nonacog beta pegol (Refixia) som standardbehandling ved hæmofili B til en mindre gruppe af patienter, som har behov for et højt niveau af faktor IX i blodet (høj dalværdi). Nonacog beta pegol kan her, under hensyntagen til omkostningerne, anvendes på lige fod med albutrepenonacog alfa (Idelvion), som i øjeblikket er 1. valg til denne patientgruppe.

Nonacog beta pegol har ingen klinisk merværdi ift. eftrenonacog alfa (Alprolix), men er aktuelt dyrere. Nonocog beta pegol anbefales derfor ikke for nuværende til den generelle population med hæmofili B, som ikke har behov for høj dalværdi.

Nonacog beta pegol er ikke godkendt til børn under 12 år, hvorfor Medicinrådet ikke anbefaler lægemidlet til denne aldersgruppe.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
23. juni 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
23. juni - 31. august 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
18. september 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
18. september - 02. november 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
2. - 06. november 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
09. november 2017. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
24. november 2017. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
13. december 2017. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
18. september - 13. december 2017. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af nonacog beta pegol på 12 uger.