Gå til hovedindholdet

Nivolumab (Opdivo)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Bristol-Myers Squibb
ATC-kode: L01XC17
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Kræft i blære og urinveje Urotelialt karcinom
Anvendelse:  Urotelialt karcinom
Fagudvalg:  Blære- og urotelialkræft
Sidst opdateret: 13. december 2017

Anbefaling

Godkendt den 13. december 2017

Medicinrådets anbefaling vedrørende nivolumab som standardbehandling til urotelialt karcinom

Medicinrådet anbefaler nivolumab som mulig standardbehandling til kræft i blære og urinveje til patienter i performancestatus 0-1 med sygdomsprogression efter platinbaseret kemoterapi.

Anbefalingen er baseret på lægemidlets kliniske merværdi (lille) og et rimeligt forhold mellem meromkostninger og merværdi ved behandling med nivolumab.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
02. maj 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
2. maj - 05. juli 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
31. juli 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
31. juli - 09. november 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
5. oktober - 13. november 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
09. november 2017. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
29. november 2017. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
13. december 2017. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
31. juli - 13. december 2017. 

Vurderingen af nivolumab omfatter to perioder med clock-stop, og som følge heraf har Medicinrådet gennemført vurderingen af nivolumab på 19 uger.