Gå til hovedindholdet

Nivolumab (Opdivo) i kombination med fluoropyrimidin- og platinbaseret kemoterapi

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Bristol Myers Squibb
ATC-kode: L01FF01
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Spiserørskræft Cancer øsofagi
Anvendelse:  1. linjebehandling af planocellulært karcinom i spiserør med PD-L1 ≥ 1 %
Fagudvalg:  Kræft i mavesæk og mavemund
Sidst opdateret: 20. januar 2023

Anbefaling

Godkendt den 18. januar 2023

Medicinrådets anbefaling vedrørende nivolumab i kombination med platin- og fluoropyrimidin-baseret kemoterapi til 1. linjebehandling af planocellulært karcinom i spiserør med PD-L1 TPS ≥ 1 % - version 1.1

Medicinrådet anbefaler nivolumab i kombination med kemoterapi som førstelinjebehandling til patienter med kræfttypen planocellulært karcinom i spiserøret og PD-L1-ekspression TPS ≥ 1 %.

Medicinrådet vurderer, at effekten og bivirkningsbyrden af nivolumab i kombination med kemoterapi er sammenlignelig med pembrolizumab i kombination med kemoterapi, som er nuværende behandling til størstedelen af patienterne.

Medicinrådet vurderer, at nivolumab i kombination med kemoterapi kan betragtes som ligestillet med pembrolizumab i kombination med kemoterapi, og anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der samlet set er forbundet med de laveste omkostninger.

Medicinrådet anbefaler, at nivolumab doseres vægtbaseret i op til to år.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
25. marts 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
14. oktober 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
09. december 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
19. december 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
18. januar 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
14. oktober 2022 - 18. januar 2023. 

Medicinrådet har brugt 14 uger og 5 dage (103 dage) på arbejdet med nivolumab i kombination med platin- og fluoropyrimidin-baseret kemoterapi til 1. linjebehandling af planocellulært karcinom i spiserør med PD-L1 ≥ 1%