Gå til hovedindholdet

Nivolumab (Opdivo) i kombination med fluoropyrimidin- og platinbaseret kemoterapi

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Bristol Myers Squibb
ATC-kode: L01FF01
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Spiserørskræft Cancer øsofagi
Anvendelse:  1. linjebehandling af fremskreden HER2 negativ adenokarcinom i mavesæk, mavemund eller spiserør og PD-L1 CPS ≥ 5
Fagudvalg:  Kræft i mavesæk og mavemund
Sidst opdateret: 27. oktober 2022

Anbefaling

Godkendt den 26. oktober 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. nivolumab i kombination med kemoterapi til 1. linjebehandling af fremskredent HER2-negativ adenokarcinom i mavesæk, mavemund eller spiserør og PD-L1 CPS ≥ 5 - version 1.0

Medicinrådet anbefaler nivolumab i kombination med platinbaseret kemoterapi som 1. linjebehandling til patienter med kræft af typen HER2-negativ adenokarcinom i enten spiserør, mavemund eller mavesæk og høj PD-L1 ekspression (CPS ≥ 5).

Medicinrådet vurderer, at behandlingen forlænger patienternes levetid sammenlignet med nuværende behandling med platinbaseret kemoterapi alene. Behandlingen kan dog give flere bivirkninger.

Behandlingen med nivolumab i kombination med platinbaseret kemoterapi er dyrere end platinbaseret kemoterapi. Medicinrådet vurderer dog, at omkostningerne samlet set er rimelige i forhold til den forventede effekt.

Medicinrådet anbefaler, at nivolumab doseres vægtbaseret, og at patienterne maksimalt får nivolumab i to år.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
30. juni 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
03. juni 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
16. september 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
03. oktober 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
26. oktober 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
3. juni - 26. oktober 2022. 

Medicinrådet har brugt 20 uger og 5 dage (145 dage) på arbejdet med nivolumab i kombination med kemoterapi til 1. linjebehandling af fremskredent HER2-negativ adenokarcinom i mavesæk, mavemund eller spiserør og PD-L1 CPS ≥ 5.