Gå til hovedindholdet

Nivolumab (Opdivo) i komb. med ipilimumab (Yervoy)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Bristol-Myers Squibb
ATC-kode: L01XC17 + L01XC11
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Nyrekræft
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 28. januar 2022

Anbefaling

Godkendt den 13. marts 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende nivolumab/ipilimumab som mulig standardbehandling til nyrecellekarcinom (opdateret version 1.1 pr. 27. januar 2022)

Medicinrådet anbefaler nivolumab i kombination med ipilimumab som mulig standardbehandling til patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), i intermediær eller dårlig prognosegruppe, der ikke tidligere har modtaget behandling.

Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med nivolumab i kombination med ipilimumab sammenlignet med sunitinib og pazopanib, som er dansk standardbehandling.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
26. januar 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
26. januar - 14. april 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
16. januar 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
16. januar - 20. februar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
13. - 27. februar 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
27. februar 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
28. februar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
13. marts 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
16. januar - 13. marts 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af nivolumab/ipilimumab på 8 uger og 3 dage.