Gå til hovedindholdet

Nivolumab (Opdivo)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Bristol-Myers Squibb
ATC-kode: L01XC17
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Modermærkekræft Malignt melanom
Anvendelse:  Modermærkekræft, adjuverende behandling
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 19. januar 2021

Anbefaling

Godkendt den 14. november 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende nivolumab som mulig standardbehandling til adjuverende behandling af modermærkekræft

Medicinrådet anbefaler nivolumab som mulig standardbehandling til patienter med komplet reseceret modermærkekræft stadium III og IV.

Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af nivolumab og de forventede omkostninger forbundet med adjuverende og efterfølgende behandling.

Medicinrådet ønskede på anbefalingstidspunktet at tage sagen op igen, når en interimanalyse med overlevelsesdata blev publiceret i 2020. Medicinrådet har modtaget og gennemgået dette data og har valgt ikke at tage vurderingsrapporten samt anbefalingen op igen, da data støtter op om Rådets tidligere konklusioner i forhold til effekten af nivolumab og dermed også anbefalingen.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
23. marts 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
23. marts - 03. maj 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
31. august 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
31. august - 10. oktober 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
3. - 17. oktober 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
10. oktober 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
02. november 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
14. november 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
31. august - 14. november 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af nivolumab/ipilimumab på 10 uger og 5 dage.