Gå til hovedindholdet

Nivolumab (Opdivo)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Bristol Myers Squibb
ATC-kode: L01FF01
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Spiserørskræft Cancer øsofagi
Anvendelse:  Adjuverende behandling af esophagus cancer og gastroesophageal junction cancer
Fagudvalg:  Kræft i mavesæk og mavemund
Sidst opdateret: 16. juni 2022

Anbefaling

Godkendt den 15. juni 2022

Medicinrådets anbefaling vedrørende nivolumab som adjuverende behandling til patienter med kræft i spiserør eller mavemund efter neoadjuvant kemoradioterapi og radikal resektion uden komplet patologisk remission - version 1.0

Medicinrådet anbefaler nivolumab som adjuverende behandling til patienter med kræft i spiserør eller mavemund. Anbefalingen gælder patienter, der har modtaget neoadjuvant kemoradioterapi efterfulgt af kirurgi uden at opnå komplet patologisk remission. Det vil sige, at der var patologiske fund i det bortopererede væv. Adjuverende behandling skal forebygge, at kræftsygdomme udvikler sig og vender tilbage.

Medicinrådet vurderer, at nivolumab som adjuverende behandling udskyder og formentligt mindsker risikoen for sygdomstilbagefald sammenlignet med nuværende praksis, som ikke indebærer en aktiv behandling (behandlingsfri observation). Derfor forventer Medicinrådet, at nivolumab forbedrer patienternes overlevelse, selvom det endnu ikke er underbygget af tilgængelige data.

Samlet set vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige set i forhold til den forventede effekt.

Medicinrådet anbefaler, at nivolumab gives i vægtbaseret dosering i op til 12 måneder.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
07. maj 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
28. januar 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
11. maj 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
23. maj 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
15. juni 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
28. januar - 15. juni 2022. 

Medicinrådet har brugt 19 uger og 5 dage (138 dage) på arbejdet med nivolumab som adjuverende behandling til patienter med kræft i spiserør eller mavemund efter neoadjuvant kemoradioterapi og radikal resektion uden komplet patologisk remission.