Gå til hovedindholdet

Nivolumab (Opdivo)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Bristol Myers Squibb
ATC-kode: L01FF01
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Kræft i blære og urinveje Urotelialt karcinom
Anvendelse:  Adjuverende behandling af voksne med muskelinvasivt urotelialt karcinom (MIUC) med PD-L1-tumorcelleekspression ≥ 1 %, som har høj risiko for tilbagefald efter at have gennemgået radikal resektion af MIUC
Fagudvalg:  Blære- og urotelialkræft
Sidst opdateret: 26. januar 2023

Anbefaling

Godkendt den 25. januar 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. nivolumab til adjuverende behandling af muskelinvasivt urotelialt karcinom: Patienter med PD-L1-tumorcelle-ekspression ≥ 1 % og høj risiko for recidiv efter radikal operation - version 1.0

Medicinrådet anbefaler nivolumab som monoterapi til adjuverende behandling af voksne med kræfttypen muskelinvasivt urotelialt karcinom (MIUC) med PD-L1-tumorcelleekspression ≥ 1 %, som har høj risiko for tilbagefald efter at have gennemgået radikal resektion af MIUC.

Medicinrådet vurderer, at nivolumab som adjuverende behandling udskyder tiden til sygdomstilbagefald sammenlignet med nuværende praksis, som ikke indebærer en aktiv behandling (observation). For de fleste patienter, som får tilbagefald, vil sygdommen være uhelbredelig.

Behandling med nivolumab indebærer en risiko for alvorlige bivirkninger, herunder pneumonitis, colitis og binyrebarkinsufficiens.

Samlet set vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige set i forhold til den forventede effekt. Medicinrådet anbefaler, at nivolumab gives i vægtbaseret dosering og i op til 12 måneder.

Medicinrådet anbefaler, at de behandlende afdelinger opsamler data vedr. effekt og sikkerhed af nivolumab som adjuverende behandling af MIUC. Senest om tre år vil Medicinrådet med udgangspunkt i opfølgende data, herunder data vedrørende overlevelse, vurdere, om der er grundlag for at revurdere anbefalingen.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
03. marts 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
14. september 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
09. december 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
19. december 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
25. januar 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
14. september 2022 - 25. januar 2023. 

Medicinrådet har brugt 19 uger (133 dage) på arbejdet med Medicinrådets anbefaling vedr. nivolumab til adjuverende behandling af muskelinvasivt urotelialt karcinom.