Gå til hovedindholdet

Nintedanib (Ofev)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Boehringer Ingelheim
ATC-kode: L01EX09
Sygdomsområde:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Interstitielle lungesygdomme
Anvendelse:  Interstitiel lungesygdom med progredierende fibrose
Fagudvalg:  Lungeemfysem og lungefibrose
Sidst opdateret: 24. februar 2022

Anbefaling

Godkendt den 23. februar 2022

Medicinrådets anbefaling vedrørende nintedanib til behandling af interstitiel lungesygdom med progredierende fibrose

Medicinrådet anbefaler nintedanib til patienter med interstitiel lungesygdom med progredierende fibrose (PF-ILS).

Medicinrådet vurderer, at behandlingen forsinker sygdomsudviklingen hos patienter med PF-ILS ved at bevare mere af deres lungefunktion sammenlignet med nuværende standardbehandling. Baseret på evidens og klinisk erfaring fra patienter med en tilsvarende lungefibrosesygdom forventer Medicinrådet, at behandling med nintedanib vil forlænge patienternes overlevelse. På den baggrund vurderer Medicinrådet, at omkostningerne ved behandlingen er rimelige.

OBS: Medicinrådets præcisering vedr. opstarts- og stopkriterier for nintedanib til behandling af interstitiel lungesygdom med progredierende fibrose

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
21. februar 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
21. februar 2020 - 26. januar 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
26. maj 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
26. maj 2021 - 26. januar 2022. 

Der var indført udvidet clock-stop den 1. september 2021 til den 26. januar 2022, da Rådet havde ønsket forskellige overvejelser og forbehold indarbejdet i vurderingsrapporten. 

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
14. januar - 03. februar 2022. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
03. februar 2022. 

Ansøger har ikke indsendt høringssvar i sagen.

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
26. maj 2021 - 23. februar 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
26. januar 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. februar 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
26. maj 2021 - 23. februar 2022. 

Medicinrådet har brugt 18 uger på arbejdet med nintedanib til PF-ILS.

På rådsmødet d. 1. sept. 2021 fik sagen clock-stop, da vurderingsrapporten blev sendt tilbage til FU for yderligere afklaring. Vurderingsrapporten blev godkendt på rådsmødet d. 26. januar 2022.