Gå til hovedindholdet

Neratinib (Nerlynx)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Pierre Fabre Pharma
ATC-kode: L01XE45
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Brystkræft Mammacancer
Anvendelse:  Brystkræft
Fagudvalg:  Brystkræft
Sidst opdateret: 12. marts 2021

Anbefaling

Godkendt den 12. marts 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende neratinib til forlænget adjuverende behandling af ER+ og HER2+ brystkræft

Medicinrådet anbefaler ikke neratinib til patienter med tidlig ER+/HER2+ brystkræft. Neratinib forlænger ikke patienternes liv og giver bivirkninger, og derfor vil Medicinrådet ikke anbefale det uanset prisen.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
12. december 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
12. december 2019 - 03. april 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
08. september 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
8. september - 21. oktober 2020. 

Der har været clock-stop fra den 17. til den 23. september 2020.

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
9. - 29. oktober 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
29. oktober - 15. december 2020. 

Der har været clock-stop fra den 29. oktober til den 15. december 2020, da ansøger har fremsendt nye data.

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
08. september 2020 - 11. marts 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
21. oktober 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
11. marts 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
08. september 2020 - 11. marts 2021. 

Medicinrådet har brugt 18 uger og 5 dage på arbejdet med neratinib til ER+ og HER2+ brystkræft.

Der har været to clock-stop på hhv. 6 dage og 6 uger + 5 dage. Det første clock-stop skyldtes mangler i den sundhedsøkonomiske ansøgning. Det andet clock-stop skyldtes, at Pierre Fabre efter godkendelse af vurderingsrapporten vers. 1.0 indsendte nye oplysninger, hvilket medførte en opdatering af vurderingsrapporten.