Gå til hovedindholdet

Mirikizumab (Omvoh)

Status: 16-ugers proces (Direkte indplaceret i behandlingsvejledning)

Ansøger: Eli Lilly
ATC-kode: L04AC
Sygdomsområde:  Mave- og tarmsygdomme Gastroenterologi
Specifik sygdom:  Colitis ulcerosa
Anvendelse:  Voksne patienter med moderat til svær aktiv colitis ulcerosa, som har haft utilstrækkelig respons, mistet respons på eller var intolerante over for enten konventionel behandling eller biologisk behandling
Fagudvalg:  Inflammatoriske tarmsygdomme
Sidst opdateret: 23. februar 2024

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet direkte i behandlingsvejledningen via et tillæg til behandlingsvejledning.

Se den aktuelle behandlingsvejledning her: Inflammatoriske tarmsygdomme (colitis ulcerosa) 

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser.

OBS: Lægemidlet er første anbefalet af Medicinrådet, når lægemiddelrekommandationen er offentliggjort. 

Direkte indplacering i behandlingsvejledning

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende biologiske og syntetiske lægemidler til colitis ulcerosa - Direkte indplacering af mirikizumab til patienter med moderat til svær colitis ulcerosa – version 1.0

Status for Medicinrådets vurdering (direkte indplacering)

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
26. maj 2023. 
Medicinrådet har besluttet, at vi kan vurdere lægemidlet ved at opdatere behandlingsvejledningen
30. juni 2023. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
25. august 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
25. august 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

 

Opdatering af behandlingsvejledning

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet et tillæg til behandlingsvejledningen, som er sendt til ansøger og Amgros
12. januar 2024. 

Beslutning om indplacering

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt den direkte indplacering i behandlingsvejledningen
22. februar 2024.