Gå til hovedindholdet

Midostaurin (Rydapt)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Novartis Healthcare
ATC-kode: L01XE39
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Blodkræft Akut leukæmi
Anvendelse:  Akut myeloid leukæmi
Fagudvalg:  Akut leukæmi
Sidst opdateret: 31. januar 2018

Anbefaling

Godkendt den 30. januar 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende midostaurin som standardbehandling til akut myeloid leukæmi (AML)

Medicinrådet anbefaler midostaurin som mulig standardbehandling til akut myeloid leukæmi (AML). Rådet lægger afgørende vægt på midostaurins kurative potentiale, idet langtidsoverlevelsen er forbedret ved brug af midostaurin. Dette forhold samt at de samlede budgetkonsekvenser er relativt små, opvejer den relativt høje pris per patient.

Medicinrådet anbefaler, at der efter et år følges op på patienter, som sættes i behandling med midostaurin på baggrund af indberetninger i AML-databasen.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
28. juli 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
28. juli - 29. august 2017. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
19. oktober 2017. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
19. oktober - 13. december 2017. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
6. - 19. december 2017. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
19. december 2017. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
18. januar 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
30. januar 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
19. oktober 2017 - 30. januar 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af midostaurin på 14 uger og 5 dage, opgjort fra modtagelse af den endelige ansøgning.