Gå til hovedindholdet

Lutetium-177-Dotatate (Lutathera)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: SAM Nordic
ATC-kode: V10XX04
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Neuroendokrine tumorer
Anvendelse:  Gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer
Fagudvalg:  Neuroendokrine tumorer - FU nedlagt
Sidst opdateret: 30. maj 2018

Anbefaling

Godkendt den 30. maj 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende Lu-177-DOTATATE som mulig standardbehandling til gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine tumorer

Medicinrådet anbefaler Lu-177-DOTATATE i kombination med langtidsvirkende somatostatin-analoger
(LA-SSA) som mulig standardbehandling til patienter med gastro-entero-pankreatiske neuroendokrine
tumorer (GEP-NET), der oplever sygdomsprogression under LA-SSA-behandling, til følgende
populationer:

• Patienter med gastro-intestinale neuroendokrine tumorer (GI-NET)
• Patienter med pankreas-neuroendokrine tumorer (pNET)

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
29. september 2017. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
29. september 2017 - 6. februar 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
15. marts 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
15. marts - 23. april 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
17. april - 1. maj 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
1. maj 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
17. maj 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
30. maj 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
15. marts - 30. maj 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af Lu-177-DOTATATE på 10 uger og 6 dage opgjort fra modtagelse af den endelige ansøgning.