Gå til hovedindholdet

Letermovir (Prevymis)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: MSD Danmark
ATC-kode: J05AX18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Blodkræft Akut leukæmi
Anvendelse:  Forebyggelse af cytomegalovirus-reaktivering hos recipienter af allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation
Fagudvalg:  Akut leukæmi
Sidst opdateret: 15. august 2018

Anbefaling

Godkendt den 15. august 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende letermovir som mulig standardbehandling til forebyggelse af cytomegalovirus-reaktivering hos recipienter af allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Medicinrådet anbefaler letermovir som mulig standardbehandling til profylakse mod cytomegalovirus (CMV)-reaktivering
og -sygdom hos voksne CMV-seropositive recipienter af allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT).

Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med letermovir i sammenligning med dansk standardbehandling*.

*Der findes på nuværende tidspunkt intet behandlingsalternativ til sammenligning.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
19. januar 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
19. januar - 09. maj 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
08. juni 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
9. - 20. juni 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
21. - 28. juni 2018. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
28. juni 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
02. august 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
15. august 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
8. juni - 15. august 2018. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af letermovir på 10 uger.