Gå til hovedindholdet

Lenvatinib (Lenvima)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Eisai AB
ATC-kode: L01XE29
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Leverkræft Hepatocellulært carcinom
Anvendelse:  Leverkræft
Fagudvalg:  Leverkræft
Sidst opdateret: 10. april 2019

Anbefaling

Godkendt den 10. april 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende lenvatinib som mulig standardbehandling til hepatocellulært karcinom

Medicinrådet anbefaler lenvatinib som mulig standardbehandling til voksne patienter med fremskreden eller ikke resektabelt hepatocellulært karcinom (HCC), som ikke tidligere har fået systemisk behandling.

Rådet lægger vægt på, at der er behov for et alternativ til de eksisterende behandlinger til
patientpopulationen.

Medicinrådet anbefaler, at regionerne, under hensyntagen til den godkendte indikation og population, vælger det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Sekventiel behandling med lægemidler med samme virkningsmekanisme anbefales ikke, medmindre der foreligger klinisk dokumentation.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
24. maj 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
24. maj - 11. september 2018. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
14. november 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
14. november 2018 - 13. marts 2019. 

11. december 2018 - 20. januar 2019: Ansøger har ønsket clock-stop.

Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
6. - 19. marts 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
19. marts 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
29. marts 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
10. april 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
14. november 2018 - 10. april 2019. 

Medicinrådet modtog den foreløbige ansøgning den 24. maj 2018. Protokollen blev godkendt af Medicinrådet og sendt til ansøger den 11. september 2018.

Det endelige datagrundlag for Medicinrådets vurdering blev modtaget den 14. november 2018. Ansøger udbad sig et clock-stop i processen, som løb fra den 11. december 2018 til den 20. januar 2019.

Medicinrådet traf beslutning om den kliniske merværdi den. 13 marts 2019.

Medicinrådet har gennemført vurderingen af lenvatinib på 15 uger og 2 dage.