Gå til hovedindholdet

Lenvatinib (Kisplyx) i kombination med pembrolizumab (Keytruda)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Eisai AB
ATC-kode: L01EX08, L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Voksne med fremskredent nyrecellekarcinom (RCC)
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 24. november 2022

Anbefaling

Godkendt den 23. november 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. lenvatinib i kombination med pembrolizumab til 1. linjebehandling af metastatisk nyrecellekarcinom, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke lenvatinib i kombination med pembrolizumab til behandling af voksne patienter med metastatisk nyrekræft.

Lenvatinib i kombination med pembrolizumab kan bremse sygdomsudviklingen i en periode, men Medicinrådet finder det ikke dokumenteret, at behandlingen forlænger patienternes levetid sammenlignet med den behandling, patienterne får i dag (sunitinib til patienter i god prognosegruppe og nivolumab i kombination med ipilimumab til patienter i intermediær/dårlig prognosegruppe).

Omkostningerne til behandling med lenvatinib i kombination med pembrolizumab er væsentligt højere end de nuværende standardbehandlinger. Medicinrådet vurderer således samlet set, at omkostningerne er for høje i forhold til den behandling, patienterne får i dag.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
01. september 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
08. april 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
14. oktober 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
01. november 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. november 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
8. april - 23. november 2022. 

Medicinrådet har brugt 32 uger og 5 dage (229 dage) på arbejdet med lenvatinib i kombination med pembrolizumab til 1. linjebehandling af metastatisk nyrecellekarcinom.