Gå til hovedindholdet

Lenalidomid (Revlimid) i komb. med bortezomib og dexamethason

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Celgene
ATC-kode: L04AX04
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 25. september 2019

Anbefaling

Godkendt den 25. september 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason som mulig standardbehandling til tidligere ubehandlede patienter med knoglemarvskræft der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte

Medicinrådet anbefaler lenalidomid i kombination med bortezomib og dexamethason (BorLenDex) som mulig standardbehandling til tidligere ubehandlede patienter med knoglemarvskræft, der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.
Medicinrådet vurderer at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi, når de efterfølgende behandlinger tages i betragtning.

Effekten af behandling med LenDex til progression i denne population er ikke veldokumenteret, og Medicinrådet henstiller derfor til, at behandlingsvarigheden løbende tages op til overvejelse ved anvendelse af LenDex og BorLenDex

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
07. marts 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
7. marts - 15. april 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
24. juni 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
24. juni - 28. august 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
21. august - 04. september 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
04. september 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
12. september 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
25. september 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
24. juni - 25. september 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af lenalidomid på 13 uger og 2 dage.