Gå til hovedindholdet

Lebrikizumab (Ebglyss)

Status: 16-ugers proces (Direkte indplaceret i behandlingsvejledning)

Ansøger: Almirall
ATC-kode: L04AC
Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Atopisk dermatitis
Anvendelse:  Voksne og unge (≥ 12 år) med moderat til svær atopisk dermatitis, som er kandidater til systemisk terapi
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 02. februar 2024

Medicinrådet har indplaceret lægemidlet direkte i behandlingsvejledningen via et tillæg til behandlingsvejledning.

Se den aktuelle behandlingsvejledning her: Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. atopisk eksem

Vurderingen følger Medicinrådets metodevejledning og procesvejledning for vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser.

OBS: Lægemidlet er første anbefalet af Medicinrådet, når lægemiddelrekommandationen er offentliggjort. 

Anbefaling

Godkendt den 01. februar 2024

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende biologiske og targeterede syntetiske lægemidler til moderat til svær atopisk eksem hos patienter ≥ 12 år - Direkte indplacering af lebrikizumab til atopisk eksem - version 1.0

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
20. marts 2023. 
Medicinrådet har besluttet, at vi kan vurdere lægemidlet ved at opdatere behandlingsvejledningen
03. maj 2023. 

Ansøgningen

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
26. oktober 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
26. oktober 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Opdatering af behandlingsvejledning

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet et tillæg til behandlingsvejledningen/opdateret behandlingsvejledningen, som er sendt til ansøger og Amgros
22. december 2023. 

Beslutning om indplacering

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt den direkte indplacering i behandlingsvejledningen
01. februar 2024.