Gå til hovedindholdet

Ixekizumab (Taltz)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Eli Lilly
ATC-kode: L04AC13
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Rygsøjlegigt Aksial spondylartrit
Anvendelse:  Aksial spondylartrit
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 11. juni 2021

Anbefaling

Godkendt den 26. maj 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende ixekizumab til behandling af rygsøjlegigt (opdateret version 1.1 pr. 11. juni 2021)

Medicinrådet anbefaler ixekizumab til behandling af biologisk behandlingsnaive og -erfarne patienter med ankyloserende spondylitis (AS) og non-radiografisk aksial spondylartrit (nr-axSpA), som er to former for rygsøjlegigt.

Medicinrådet finder det sandsynligt, at effekten og bivirkningerne af ixekizumab er sammenlignelig med adalimumab. Det er det lægemiddel, patienterne bliver behandlet med i dag.

Medicinrådet har altså vurderet, at ixekizumab og adalimumab foreløbigt kan betragtes som ligestillede, og anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
10. juli 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
10. juli - 12. november 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
28. januar 2021. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
28. januar - 28. april 2021. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
16. april 2021. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
06. maj 2021. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
28. januar - 26. maj 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
28. april 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
26. maj 2021. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
28. januar - 26. maj 2021. 

Medicinrådet har brugt 16 uger og 6 dage (118 dage) på arbejdet med ixekizumab til rygsøjlegigt.