Gå til hovedindholdet

Inotersen (Tegsedi)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Akcea Therapeutics
ATC-kode: N07XX15
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Amyloidose
Anvendelse:  Arvelig transthyretin-medieret amyloidose (hATTR)
Fagudvalg:  Transthyretin amyloidose
Sidst opdateret: 22. oktober 2021

Anbefaling

Godkendt den 09. december 2020

Medicinrådets anbefaling vedr. Inotersen til arvelig transthyretin-medieret amyloidose (hATTR)

Medicinrådet anbefaler ikke inotersen til patienter med arvelig transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2.
Inotersen er formentlig lidt bedre for patienterne end ingen behandling. Medicinrådet har lagt vægt på, at der er alvorlige bivirkninger forbundet med behandlingen. Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne forbundet med behandlingen er for høje i forhold til lægemidlets effekt og bivirkninger.

OBS: Sammenligning af patisiran, inotersen og tafamidis til arvelig transthyretinmedieret amyloidose (hATTR) med polyneuropati - pr. 19. marts 2021

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
30. september 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
30. september 2019 - 28. januar 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
29. juni 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
6. juli - 22. oktober 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
9. - 29. oktober 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
22. oktober 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
29. juni - 22. oktober 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
22. oktober 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
09. december 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
29. juni - 09. december 2020. 

Medicinrådet har brugt 20 uger og 2 dage på arbejdet med inotersen til behandling af arvelig transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2. Der har været clockstop efter ønske fra ansøger.