Gå til hovedindholdet

Idebenon (Raxone)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Sag af egen drift
ATC-kode: N06BX13
Sygdomsområde:  Øjensygdomme Oftalmologi
Specifik sygdom:  Lebers arvelige opticus-neuropati
Anvendelse:  Lebers hereditære opticus-neuropati (LHON)
Fagudvalg:  Øjensygdomme
Sidst opdateret: 28. april 2021

Anbefaling

Godkendt den 28. april 2021

Medicinrådets anbefaling vedr. idebenon til behandling af Lebers hereditære opticus-neuropati (LHON)

Bilagspakke til Medicinrådets anbefaling vedr. idebenon til behandling af Lebers hereditære opticus-neuropati (LHON)

Medicinrådet anbefaler ikke idebenon til patienter med Lebers hereditære opticus-neuropati (LHON), fordi Medicinrådet ikke finder det sandsynligt, at idebenon forbedrer patienternes synsstyrke. Da idebenon ikke har nogen klinisk effekt, er omkostningerne forbundet med behandlingen ikke relevante for Medicinrådets anbefaling. Anbefalingen gælder både patienter med udvidet og begrænset synstab.

Status for vurdering af lægemidlet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
10. april 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet har vurderet lægemidlets værdi

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
03. april 2020 - 28. april 2021. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
28. april 2021. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
28. april 2021.