Gå til hovedindholdet

Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg)

Status: Færdigbehandlet (Delvist anbefalet)

Ansøger: Pfizer
ATC-kode: L01XC05
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Blodkræft Akut leukæmi
Anvendelse:  Akut myeloid leukæmi
Fagudvalg:  Akut leukæmi
Sidst opdateret: 30. januar 2019

Anbefaling

Godkendt den 30. januar 2019

Medicinrådets anbefaling vedrørende gemtuzumab ozogamicin som mulig standardbehandling til akut myeloid leukæmi

Medicinrådet anbefaler gemtuzumab ozogamicin i tillæg til kurativ kemoterapi som mulig standardbehandling til nydiagnosticerede patienter på mindst 15 år, der har CD33-positiv akut myeloid leukæmi og en favorabel eller intermediær cytogenetisk risikoprofil.

Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostningerne og den kliniske merværdi som lægemidlet tilbyder for denne population.

Medicinrådet anbefaler ikke gemtuzumab ozogamicin i tillæg til kurativ kemoterapi som mulig standardbehandling til patienter med akut myeloid leukæmi, der har en ufavorabel cytogenetisk risikoprofil, da de ikke vurderes at have gavn af behandlingen.

Medicinrådet anbefaler, at man undersøger muligheden for hurtig cytogenetisk diagnostik, sådan at behandling med gemtuzumab undgås for patienter med ufavorabel cytogenetisk risikoprofil.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
23. marts 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
23. marts - 25. april 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
14. november 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
14. november - 12. december 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
5. - 13. december 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
13. december 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
17. januar 2019. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
30. januar 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
14. november 2018 - 30. januar 2019. 

Medicinrådet har gennemført vurderingen af gemtuzumab ozogamicin på 11 uger og 1 dag.