Gå til hovedindholdet

Galcanezumab (Emgality)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Eli Lilly Danmark A/S
ATC-kode: N02CD02
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Migræne
Anvendelse:  Migræne
Fagudvalg:  Migræne
Sidst opdateret: 25. september 2020

Anbefaling

Godkendt den 23. september 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende galcanezumab til forebyggende behandling af kronisk migræne

Medicinrådet anbefaler galcanezumab til patienter med kronisk migræne, som har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum.

Vi anbefaler galcanezumab, fordi det samlet set vurderes som et ligestillet behandlingsalternativ til erenumab og fremanezumab. Samtidig vil sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet være rimelige.

OBS: Medicinrådets samling af vurderinger af anti-CGRP-antistoffer til behandling af kronisk migræne, herunder kriterier for opstart, monitorering og seponering

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
10. januar 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
10. januar - 10. februar 2020. 
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
14. juli 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
15. juli - 23. september 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
25. august - 01. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
23. september 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
14. juli - 23. september 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
23. september 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. september 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
14. juli - 23. september 2020. 

Medicinrådet har brugt 10 uger og 1 dag på sit arbejde med galcanezumab til forbyggende behandling af kronisk migræne.