Gå til hovedindholdet

Fostamatinib (Tavlesse)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Instituto Grifols S.A.
ATC-kode: B02BX09
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Benign hæmatologi
Anvendelse:  Kronisk immuntrombocytopeni
Fagudvalg:  Benign hæmatologi
Sidst opdateret: 20. december 2022

Anbefaling

Godkendt den 20. december 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. fostamatinib til behandling af kronisk immun trombocytopeni, version 1.0

Medicinrådet anbefaler fostamatinib til patienter med blodsygdommen kronisk immun trombocytopeni. Sygdommen medfører, at antallet af blodplader hos patienterne falder til så lavt et niveau, at der opstår risiko for blødninger. Anbefalingen gælder patienter, som ikke har haft effekt af de behandlinger, der anvendes i 1. og 2. linje.

Fostamatinib ser ud til at øge blodpladetallet for en lille gruppe patienter, som derfor kan have gavn af behandlingen. Medicinrådet vurderer, at omkostningerne til behandlingen er rimelige for denne effekt.

Behandlingen bør stoppes, hvis patientens blodpladetal ikke stiger indenfor de første 8 uger af behandlingen, samtidig med at patientens blødningstendens vurderes reduceret. Behandlingen bør også stoppe, hvis blodpladetallet på et senere tidspunkt falder, eller patientens blødningstendens vurderes at være i stigning.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
11. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
Medicinrådet har sendt protokollen til ansøger
01. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
21. marts 2022. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
21. marts - 23. november 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
11. november 2022. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
30. november 2022. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
21. marts - 20. december 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
23. november 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
20. december 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
21. marts - 20. december 2022. 

Medicinrådet har brugt 39 uger (273 dage) på arbejdet med fostamatinib til behandling af kronisk immun trombocytopeni