Gå til hovedindholdet

Esketamin (Spravato)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Janssen-Cilag A/S
ATC-kode: N06AX27
Sygdomsområde:  Psykiatriske lidelser
Specifik sygdom:  Depression
Anvendelse:  Moderat til svær depression (MDD) hos voksne med akut øget selvmordsrisiko
Fagudvalg:  Behandlingsresistent depression hos voksne
Sidst opdateret: 23. januar 2023

Anbefaling

Godkendt den 20. januar 2023

Medicinrådets anbefaling vedrørende esketamin som korttidsbehandling til patienter med depression, som har en akut øget selvmordsrisiko, version 1.0

Medicinrådet anbefaler esketamin som akut korttidsbehandling kombineret med oral antidepressiv behandling med henblik på hurtig reduktion af depressive symptomer. Anbefalingen gælder voksne patienter med depression, som er indlagt med akut øget selvmordsrisiko.

I kombination med oral antidepressiv behandling kan esketamin give en hurtig reduktion i depressive symptomer hos nogle patienter sammenlignet med oral antidepressiv behandling alene. Dog er esketamin også forbundet med betydelige bivirkninger, særligt blodtryksstigning og dissociation (”ud-af-kroppen-oplevelse”).

Det har ikke været muligt for Medicinrådet at sammenligne effekten af esketamin med elektrokonvulsiv terapi (ECT). ECT er en længe anvendt og veldokumenteret behandlingsform. Medicinrådet anbefaler derfor, at esketamin kun anvendes til patienter, som ikke tåler, ikke har gavn af eller ikke ønsker ECT efter grundig information om fordele og ulemper ved ECT.

Kombinationsbehandling med esketamin er ikke væsentligt dyrere end nuværende standardbehandlinger. Medicinrådet vurderer derfor samlet set, at omkostningerne til esketamin som akut korttidsbehandling er rimelige i forhold til den forventede effekt.

Behandling med esketamin bør altid foregå på den psykiatriske afdeling, som opstartede behandlingen, og patienten bør være under indlæggelse i størstedelen af behandlingstiden med esketamin. Patienterne bør observeres nøje for bivirkninger i forbindelse med hver behandling. Behandling med esketamin skal stoppes efter fire ugers behandling.

Medicinrådet opfordrer til, at de psykiatriske afdelinger opsamler data for anvendelsen af esketamin, så de kan følge op på forbrug, effekt og bivirkninger.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
18. december 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
18. december 2020 - 17. marts 2021. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
22. september 2022. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
22. september - 14. december 2022. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
29. november 2022. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
20. januar 2023. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
22. september - 14. december 2022. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
14. december 2022. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
20. januar 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
22. september 2022 - 20. januar 2023. 

Medicinrådet har brugt 17 uger og 1 dag på arbejdet med esketamin som korttidsbehandling til patienter med depression, som har en akut øget selvmordsrisiko.