Gå til hovedindholdet

Eptinezumab (Vyepti)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Lundbeck Pharma A/S
ATC-kode: N02CD05
Sygdomsområde:  Neurologiske sygdomme
Specifik sygdom:  Migræne
Anvendelse:  Forebyggende behandling af kronisk migræne
Fagudvalg:  Migræne
Sidst opdateret: 24. november 2022

Anbefaling

Godkendt den 23. november 2022

Medicinrådets anbefaling vedr. eptinezumab til behandling af kronisk migræne, version 1.0

Medicinrådet anbefaler eptinezumab til forebyggende behandling af kronisk migræne (mindst 15 hovedpinedage pr. måned, heraf mindst 8 migrænedage) hos patienter, som har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum.

Medicinrådet vurderer, at effekt og bivirkninger af eptinezumab er sammenlignelig med de antistoffer, patienterne får i dag. Medicinrådet ligestiller derfor eptinezumab med de øvrige CGRP-antistoffer, der er godkendt til kronisk migræne.

Medicinrådet anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der samlet set er forbundet med de laveste omkostninger.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
21. maj 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
31. august 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
14. oktober 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
31. oktober 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. november 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
31. august - 23. november 2022. 

Medicinrådet har brugt 12 uger (84 dage) på arbejdet med eptinezumab til behandling af kronisk migræne.