Gå til hovedindholdet

Encorafenib (Braftovi) i kombination med binimetinib (Mektovi)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Pierre Fabre
ATC-kode: L01XE46 og L01XE41
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Modermærkekræft Malignt melanom
Anvendelse:  Ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600 mutation
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 23. maj 2022

Anbefaling

Godkendt den 10. november 2021

Medicinrådets anbefaling vedrørende encorafenib i kombination med binimetinib som mulig standardbehandling til ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600 mutation - version 1.2

Medicinrådet anbefaler encorafenib i kombination med binimetinib som mulig standardbehandling til
patienter med ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600 mutation, som er
kandidater til førstelinjebehandling med en BRAF-MEK-hæmmer.

Medicinrådet anbefaler encorafenib i kombination med binimetinib som mulig standardbehandling til
patienter med ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600 mutation, som er
kandidater til andenlinjebehandling med en BRAF-MEK-hæmmer.

Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af encorafenib i
kombination med binimetinib og de forventede omkostninger.

Medicinrådet har besluttet at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for terapiområdet. Indtil da vurderer Medicinrådet, at encorafenib i kombination med binimetinib kan ligestilles med dabrafenib i kombination med trametinib som første- og andenlinjebehandling. Det anbefales, at regionerne vælger det regime, der er forbundet med de laveste omkostninger.

OBS: Anbefalingen er blevet opdateret. Tidligere versioner kan findes nedenfor under "Medicinrådets anbefaling".

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
16. april 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
16. april - 12. september 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
13. november 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
13. november 2018 - 30. januar 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
23. - 31. januar 2019. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
30. januar 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
11. februar 2019. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
13. november 2018 - 20. februar 2019. 

Den endelige ansøgning fra Pierre Fabre blev godkendt den 13. november 2018. Ansøgningen blev valideret af Medicinrådets sekretariat. Ansøger har anvendt og fulgt den præspecificerede metode, jf. protokol.

Sagsbehandlingstiden fra endelig ansøgning til anbefaling den 20. februar 2019 er 14 uger og 1 dag.