Gå til hovedindholdet

Emicizumab (Hemlibra)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Roche
ATC-kode: B02BX06
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  Hæmofili A med inhibitor mod Faktor VIII
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 28. juni 2018

Anbefaling

Godkendt den 28. juni 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende emicizumab som mulig standardbehandling til hæmofili A med inhibitor mod Faktor VIII

Medicinrådet anbefaler emicizumab som mulig standardbehandling til patienter med inhibitor mod Faktor VIII, og hvor immuntolerancebehandling ikke er mulig - eller ikke har været succesfuld. Emicizumab tilfører både en vigtig klinisk merværdi og betydelige besparelser i sammenligning med profylaktisk behandling med activated prothrombin complex concentrate (APCC).

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
26. januar 2018. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
26. januar - 08. marts 2018. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
11. april 2018. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
11. april - 30. maj 2018. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
23. maj 2018. 
Medicinrådet har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
11. april - 30. maj 2018. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
14. juni 2018. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
28. juni 2018. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
11. april - 28. juni 2018. 

Medicinrådet modtog den endelige ansøgning fra Roche den 11. april 2018. Vurderingen er gennemført på 11 uger.