Gå til hovedindholdet

Efmody

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Diurnal
ATC-kode: H02AB09
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Defekter i syntesen af binyrebarkhormoner
Anvendelse:  Medfødt binyrebarkhyperplasi (Adrenogenitalt syndrom (AGS))
Fagudvalg:  Endokrinologiske sygdomme (undtaget diabetes)
Sidst opdateret: 26. januar 2023

Anbefaling

Godkendt den 25. januar 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. hydrokortison med modificeret udløsning (Efmody) til behandling af klassisk medfødt binyrebarkhyperplasi - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke langtidsvirkende hydrokortison (Efmody) til behandling af klassisk medfødt binyrebarkhyperplasi hos voksne og unge fra 12-årsalderen.

Der er ikke dokumenteret en forskel i effekt, bivirkninger eller livskvalitet hos patienter, der bliver behandlet med Efmody, sammenlignet med patienter i anden glukokortikoidbehandling, herunder korttidsvirkende hydrokortison, som er den nuværende standardbehandling i Danmark. 

Behandling med Efmody er meget dyrere end den nuværende standardbehandling. Derfor vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er for høje.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
10. maj 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
26. april 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
09. december 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
20. december 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
25. januar 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
26. april 2022 - 25. januar 2023. 

Medicinrådet har brugt 39 uger og 1 dag (274 dage) på arbejdet med Efmody til behandling af klassisk medfødt binyrebarkhyperplasi.